Nội thất Hồng Đức – Chung tay cùng Quỹ khuyến học xứ Thanh năm học 2020 – 2021

Với mong muốn chia sẻ, giúp đỡ các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn Quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ” được Đài PT&TH Thanh Hóa cùng Hội khuyến học và một số Hiệp hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sáng lập từ năm 2009. Công ty CP TBGD Hồng Đức chung tay góp một phần hàng năm với mong muốn các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục học tập để thực hiện các ước mơ của mình. Bên cạnh việc nhỏ này, Nội thất Hồng Đức mong muốn sẽ có thêm nhiều sự đóng góp, hỗ trợ của cộng đồng để giúp sự nghiệp giáo dục trong tỉnh cũng như đất nước phát triển hơn nữa.

Nội thất Hồng Đức ủng hộ quỹ khuyến học

Quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ” mở ra được xem như cầu nối giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, các đơn vị, cá nhân có lòng hảo tâm với những trường hợp hiếu học nhưng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đó, góp phần lan tỏa tinh thần, truyền thống hiếu học của con em Thanh Hóa.

Nội thất Hồng Đức ủng hộ Học bổng Nâng cánh ước mơ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng hoa cảm ơn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã ủng hộ quỹ KHKT của tỉnh trong đó có Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Tổng giám đốc công ty CP TBGD Hồng Đức