Nội thất Hồng Đức – Ủng hộ phòng chống dịch Covid 2021

Tiếp tục hưởng ứng theo chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hóa về việc huy động các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, đại diện lãnh đạo của Công ty CP TBGD Hồng Đức bà Vũ Thị Ngọc Anh – Tổng giám đốc công ty đã gửi đến Ủy Ban MTTQ Thành phố Thanh Hóa 50.000.000 VNĐ cho chương trình trao tặng 2000 bộ giường, 500 bình oxy và 800.000 lít oxy cho các bệnh viện và các khu cách ly trên địa bàn tỉnh.

Bằng tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng, Công ty CP TBGD Hồng Đức muốn đóng góp thêm một phần sức để giảm bớt khó khăn, gánh nặng cho tỉnh, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Nội thất Hồng Đức - Ủng hộ phòng chống Covid-19

Bà Vũ Thị Ngọc Anh – Tổng giám đốc Công ty CP TBGD Hồng Đức cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trao tặng 50 Bộ giường phục vụ bệnh nhân điều trị Covid-19

Ủng hộ Covid-19 - Nội thất Hồng Đức

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay Nội thất Hồng Đức được chung tay góp 1 phần sức với Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh và Ủy ban MTTQ Thành phố Thanh Hóa sẽ giúp các địa phương có thêm nguồn lực để phòng, chống và từng bước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.