Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Bồn rửa đôi HTN32N

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Bồn rửa đôi phòng thí nghiệm HTN32

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Bồn rửa đơn HTN31

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Bồn rửa đơn HTN31N

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Quạt hút khí độc HTN23

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Tủ điện điều khiển trung tâm HTN39

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Tủ đựng hoá chất HTN25

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Tủ đựng hóa chất HTN25B

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Tủ hút khí độc HTN24

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Tủ hút khí độc HTN26

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Tủ hút khí độc HTN26B

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Xe đẩy phòng thí nghiệm HTN33

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Ghế thí nghiệm HGD06A

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Ghế thí nghiệm HGD06B

Thiết bị thí nghiệm dùng chung

Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm HTS05