Công trình: Thiết kế – thi công nội thất cho chuỗi Resort Hải Tiến Thanh Hóa tháng 7 năm 2020.

Một năm dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch, đặc biệt là các nhà hàng, khách sạn, tuy nhiên – trong bối cảnh khó khăn của đại dịch, chủ đầu tư của khách sạn Hải Tiến vẫn tin tưởng lựa chọn Nội thất cao cấp Hồng Đức thiết kế, thi công chuỗi Resort Hải Tiến vô cùng quy mô mà sang trọng.

Sau đây là một số hình ảnh của Resort Hải Tiến:

Công trình: Thiết kế – thi công nội thất cho chuỗi Resort Hải Tiến Thanh Hóa tháng 7 năm 2020. Một năm dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng nặng nề tới ngành du lịch, đặc biệt là các nhà hàng, khách sạn, tuy nhiên – trong bối cảnh khó khăn của đại dịch, chủ đầu..