Công trình: Thiết kế và thi công khách sạn Hạ Long – Biển Hải Tiến.

Đón đầu xu hướng ngành du lịch – khách sạn năm 2021, các chủ đầu tư không ngừng phát triển các khu khách sạn sang trọng và “Khách sạn Hạ Long” là một trong những chuỗi khách sạn đẹp nhất tại Hải Tiến thời điểm hiện nay.

Sau đây là một số hình ảnh của Khách sạn Hạ Long:

Công trình: Thiết kế và thi công khách sạn Hạ Long – Biển Hải Tiến. Đón đầu xu hướng ngành du lịch – khách sạn năm 2021, các chủ đầu tư không ngừng phát triển các khu khách sạn sang trọng và “Khách sạn Hạ Long” là một trong những chuỗi khách sạn đẹp nhất..

Từ khóa: thi công khách sạn