Công trình: Thi công phòng truyền thống -Trường Tiểu học Bình Minh – Thanh Hóa.

Công trình: Thi công phòng truyền thống -Trường Tiểu học Bình Minh – Thanh Hóa.

Từ khóa: thiết kế thi công phòng truyền thống