Bàn họp

Bàn họp HB04V

Bàn hội trường

Bàn họp lớn MBH48

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS01

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS03

Bàn họp

Bàn họp HBGV01

Bàn họp

Bàn họp HBHG02

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS05C

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS09

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS05D

Bàn hội trường

Bàn giao ban HBS06

Bàn hội trường

Bàn giao ban HBS06B

Bàn hội trường

Bàn giao ban HBS07

Bàn hội trường

Bàn giao ban HS07B

Bàn hội trường

Bàn giao ban HBS08

Bàn hội trường

Bàn hội đồng HBS08B

Giường đơn

Giường y tế HGY02

Phòng truyền thống

Giá cắm cờ 18CC

Phòng truyền thống

Giá để trống 18TT