Công trình: Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực – Tĩnh Gia

Tháng 3 năm 2019, Hồng Đức hoàn thành giai đoạn 1 thi công, lắp đặt Nội thất văn phòng cho Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực – Thị trấn Tĩnh Gia

 

Công trình: Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực – Tĩnh Gia Tháng 3 năm 2019, Hồng Đức hoàn thành giai đoạn 1 thi công, lắp đặt Nội thất văn phòng cho Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hợp Lực – Thị trấn Tĩnh Gia