Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 12m-qltt.jpg

Bàn họp Hội đồng dài 12 m của Hồng Đức được bàn giao cho Chi cục Quản lý Thị trường

Bàn họp hội đồng – Chất liệu Gỗ CN Malaysia sơn cao cấp theo công nghệ Đài Loan được Hồng Đức giao cho Chi cục Quản lý Thị trường Tỉnh Thanh Hóa

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là 1-2502d2d9-5a8f-4dda-a67b-9dc58eca29c6.jpg

Bàn được sản xuất tại Xưởng Hồng Đức

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ban-12m-cctt.jpg
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là ban-hop-hd-12m-ccql-tt-195c2a66-49c5-43f6-8138-1131f410f277.jpg

Độc đáo – thẩm mỹ – chất lượng tuyệt đối

Bàn họp Hội đồng dài 12 m của Hồng Đức được bàn giao cho Chi cục Quản lý Thị trường

Bàn họp hội đồng – Chất liệu Gỗ CN Malaysia sơn cao cấp theo công nghệ Đài Loan được Hồng Đức giao cho Chi cục Quản lý Thị trường Tỉnh Thanh Hóa

Bàn được sản xuất tại Xưởng Hồng Đức

Độc đáo – thẩm mỹ – chất lượng tuyệt đối